Over het profiel van BHV-instructeurs mag geen enkele twijfel bestaan. Zij zijn het fundament van goede bedrijfshulpverlening.

Een goede BHV-instructeur:

-heeft een geschikt profiel en voldoet aan de 3 basiscompetenties 1) Eerste Hulp 2) Brandbestrijding 3) Ontruiming en communicatie

-beschikt aantoonbaar over de daarbij geaccepteerde certificaten/diploma’s

-heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Klik hier om het volledige profiel te bekijken
Klik hier voor een overzicht van de geaccepteerde certificaten/diploma’s per competentie