Privacyverklaring.

Naar register

Vanaf ­25 ­mei ­2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: de AVG) van kracht. Bij het BHVregister hechten wij veel waarde aan privacy en transparantie Op deze pagina leest u wat wij met persoonsgegevens doen.

Het BHVregister gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze website en/of aanmelding als instructeur  gaat u akkoord met dit Privacy statement.

Ook gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door het BHVregister
als deze bestemd zijn voor registratie en/of het verstrekken van informatie van/over het BHVregister.

Het register voldoet aan de nieuw wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, en heeft onderlinge verwerking overeenkomsten met derden conform deze verordening indien van toepassing.

Welke gegevens kunnen door het BHVregister worden bewaard:

Email adressen van ieder die zich heeft aan gemeld voor de nieuwsbrief en/of AP

Van geregistreerde Instructeurs:
Voornaam, achternaam, geslacht
Zakelijk adres en/of privéadres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
VOG, certificaten, diploma’s

U heeft als Privé persoon altijd het recht om deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Nimmer zullen deze gegevens voor enig ander doeleinde gebruikt worden en/of aan derden worden verstrekt.

U kunt onze website anoniem raadplegen. BHVregister is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. BHVregister zal de door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens enkel gebruiken voor het beheer van haar eigen diensten en/of faciliteiten. (Conform AVG)

Als u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het IP-nummer, besturingssysteem en de Internet browser van uw computer. Ook kan de laatste internetpagina die u heeft bezocht voordat u op BHVregister kwam en de eventueel daarbij gebruikte zoekwoorden worden verzameld, mits u via een hyperlink naar BHVregister werd geleid.

Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina’s worden verbeterd. Voor zover het BHVregister dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt. BHVregister houdt bijvoorbeeld niet bij welke Internet browser een bepaalde bezoeker gebruikt, maar zou bij kunnen houden hoeveel procent van de bezoekers van deze website een bepaalde Internet browser gebruikt. De tekst van dit Privacy statement kan door het BHVregister worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. U kunt ook altijd contact met ons opnemen.