Over ons.

Naar register

Het Stichting BHVregister is onafhankelijk en transparant met een eigen bestuur
Met elkaar behartigen zij de belangen van de BHV en veiligheidsinstructeurs in Nederland.  Registratie en Transparantie is een van de pijlers van de Stichting.

In begin 2018 is op verzoek van een grote opleiders en Certificeringsinstellingen de  Stichting BHVregister gestart met als Voorzitter ex Politica Rita Verdonk met als voornaamste doel het registreren van de competenties van de BHV instructeurs. Hierdoor kon door opleiders en opdrachtgevers eenvoudig worden gecheckt of instructeurs in het bezit waren van de juiste competenties en in het bezit waren van een VOG verklaring. Het Bestuur werd in deze periode bijgestaan door meerdere commissies vanuit Certificeerder, Opleiders en Instructeurs.

Het ontstaan van de Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland BVBN 2019 heeft geresulteerd dat het aansluiten als Stichting bij deze vereniging, met het gezamenlijk doel professionalisering van de BHV  branche heel logisch was. Een Bestuurslid vanuit het Register is vertegenwoordigd in het Bestuur van de BVBN als vertegenwoordiger van de instructeurs.