• Competenties: Instructeurs die zich willen registreren, voldoen aan deze 3 competenties: 1) Eerste Hulp 2) brandbestrijding 3) ontruiming en communicatie. Voldoet u aan 1 of 2 van deze competenties, dan kunt u zich alleen op die competentie registreren. Klik hier voor een overzicht van de geaccepteerde certificaten/diploma’s per competentie.
    • Certificaten/diploma’s: Certificerende instellingen in de branche hebben het profiel, de vereiste competenties en de geaccepteerde certificaten/diploma’s vastgesteld waaraan goede instructeurs minimaal moeten voldoen. Zij adviseren de stichting.
    • Kwaliteitscontrole: Bij inschrijving controleert de stichting of instructeurs voldoen aan de actuele kwaliteitseisen en certificaten/diploma’s. Bij inhoudelijk vergelijkbare certificaten/diploma's, beoordeelt de commissie Certificeringsinstituten of deze worden geaccepteerd. De stichting toetst jaarlijks de geldigheid ervan.
    • VOG: Bedrijfshulpverlening is mensenwerk. Daarom vinden wij dat alle geregistreerde instructeurs een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten hebben, verstrekt door het ministerie van Justitie. Deze kunt u aanvragen via uw werkgever of opdrachtgever, digitaal of via de gemeente. De VOG kunt u ook aanvragen via ons secretariaat.
    • Zelf checken: Iedereen kan zelf direct alle instructeurs checken in het register. Organisaties en bedrijven, opleiders, cursisten en natuurlijk instructeurs zelf. Het register is openbaar.
    • Vakkennis: De stichting draagt zelf ook aan bij aan het hooghouden van kennis en kwaliteit van instructeurs. We doen dat o.a. door inhoudelijke sessies te organiseren over actuele thema’s.