Werkwijze.

Naar instructeurs register

Aangesloten bij

Competenties: 
Instructeurs die zich willen registreren, voldoen minimaal aan een van genoemde 3 competenties: 1) Eerste Hulp 2) brandbestrijding 3) ontruiming en communicatie. Instructeurs kunnen zich met behaalde competentie registreren. Klik hier voor een overzicht van de geaccepteerde certificaten/diploma’s per competentie. Als aanvulling op uw registratie kan een instructeur naast een korte persoon beschrijving ook andere gerelateerde instructeurs opleidingen toevoegen. 

Certificaten/diploma’s: 
Certificerende instellingen in de branche BHV hebben het profiel, de vereiste competenties en de geaccepteerde certificaten/diploma’s vastgesteld waaraan goede instructeurs minimaal moeten voldoen.

Kwaliteitscontrole: 
Bij inschrijving controleert de stichting of instructeurs voldoen aan de actuele kwaliteitseisen en certificaten/diploma’s. Bij inhoudelijk vergelijkbare certificaten/diploma’s, beoordeelt het bestuur of deze worden geaccepteerd. De stichting toetst jaarlijks de geldigheid ervan.

VOG: 
Bedrijfshulpverlening is mensenwerk en moet men op een instructeur kunnen vertrouwen. Daarom vinden wij dat alle geregistreerde instructeurs een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten hebben, verstrekt door het ministerie van Justitie. Deze kunt u aanvragen via uw werkgever of opdrachtgever, digitaal of via de gemeente. De VOG kunt u ook aanvragen via ons secretariaat.

Zelf checken: 
Iedereen kan zelf direct alle instructeurs op naam checken in het register. Organisaties en bedrijven, opleiders, cursisten en natuurlijk instructeurs zelf. Het register is openbaar.

Vakkennis: 
De stichting draagt zelf ook aan bij aan het hooghouden van kennis en kwaliteit van instructeurs. We doen dat o.a. door kennisdeling en inhoudelijke sessies/workshops te organiseren over actuele thema’s.