BHV-instructeurs maken zich hard voor registratie

16-05-2019

 

BHV-instructeurs hebben de handen ineen geslagen voor een kwaliteitsslag in de branche. Deze week startten zij samen de nieuwe commissie ‘Instructeurs’ van het BHV-register, met als doel meer transparantie voor alle partijen.

In een diepgaand gesprek met het bestuur van het BHV-register benadrukten de instructeurs de urgentie voor gezamenlijk commitment. Instructeurs en opleiders zien een snelle toename van klanten die een registratie verlangen. Ook de nationale overheid omarmt registratie in aanbestedingstrajecten. Iedereen wil het niveau hoog houden. Om die kwaliteit te borgen, pleiten de nieuwe commissieleden voor inschrijving in het register. Zodat veiligheid geen schijnveiligheid is. De instructeurs zijn zowel ZZP’ers als werkend in loondienst.

Voorzitter Rita Verdonk: “Er is lang genoeg gepraat, nu moeten we doorpakken”

Bestuursvoorzitter Rita Verdonk verwelkomde verheugd de nieuwe commissie: “Er is lang genoeg gepraat over een kwaliteitsslag in de branche. Nu moeten we doorpakken. Deze ervaren instructeurs weten als geen ander wat er nodig is. Fantastisch dat zij het voortouw willen nemen.”

De nieuwe commissie gaat het bestuur actief adviseren over behoeften en belangen van BHV-instructeurs, nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld om naast de kwaliteitscontrole binnen het register ook nascholingsactiviteiten te bundelen of vindbaar te zijn voor opdrachtgevers. De instructeurs zijn een aanvulling op de andere twee commissies van het register: Opleidings- en certificeringsinstituten en Uitvoerende opleidingsbedrijven.

 

Foto: Voorzitter Rita Verdonk en de leden van de nieuwe commissie ‘BHV-Instructeurs’


Nieuw herzien profiel BHV-instructeur d.d. 9 mei 2019

09-05-2019

Om in aanmerking te komen voor registratie in het BHV-register, moet een BHV-instructeur voldoen aan een aantal eisen. Eén daarvan is dat hij / zij zich moet herkennen in het profiel voor een BHV-instructeur én voldoet aan de competenties die daarin beschreven staan.

Uiteraard moet de BHV-instructeur vakinhoudelijk bekwaam zijn; dat wil zeggen dat hij / zij gevorderde kennis en kunde heeft binnen het volledige vakgebied BedrijfsHulpVerlening of een deel daarvan. Daarbij moet hij / zij vakdidactisch bekwaam zijn. Hij / zij moet immers zowel de praktische als de theoretische leerstof op verantwoorde wijze kunnen overbrengen op zijn / haar cursisten. Ten slotte worden enkele pedagogische bekwaamheden gevraagd: hij / zij kan groepen volwassen cursisten begeleiden en weet een veilige en effectieve leeromgeving te creëeren. Daardoor kunnen cursisten zich ontwikkelen tot bedrijfshulpverleners die zich verantwoordelijk voelen voor en betrokken zijn bij de daadwerkelijke bedrijfshulpverlening binnen een bedrijf, instelling of organisatie.

De competenties waaraan een gecertificeerde BHV-instructeur moet voldoen, zijn beschreven in het profiel, dat daardoor de basis vormt voor de kwaliteit van de instructeurs die staan ingeschreven in het BHV-register.

Klik hier om het profiel te bekijken.

Klik hier om de vereiste competenties te bekijken.


Kort verslag bestuursvergadering BHVregister d.d. 11 december 2018

18-12-2018

 

Het instructeursprofiel is unaniem geaccordeerd door het bestuur. De volgende stap is dat het bestuur de certificerende organisaties moet erkennen. Daar zullen eisen voor opgesteld moeten worden. Het instructeursprofiel wordt zo snel mogelijk op de site geplaatst.

Het bestuur gaat meer naamsbekendheid creëren voor het BHVregister, bijvoorbeeld door publicaties in vaktijdschriften te regelen. Daarnaast worden de opleidersbedrijven opgeroepen om het BHVregister een prominente plaats te geven op hun websites.

Op korte termijn moet er een professionaliseringsslag gemaakt worden; een klein comité zal dit zo spoedig mogelijk verder invullen.

Gezocht wordt naar een nieuw bestuurslid voor het aandachtsgebied ITC. Oscar van Veen is gestopt i.v.m. een nieuwe baan, die niet te combineren is met zijn werkzaamheden voor het register. Oscar wordt bedankt voor zijn tijd en inzet.

De BHV RI&E avonden zijn, door de bestuursleden die aanwezig waren,  positief ervaren.


Profiel BHV-instructeur – NIEUW

13-12-2018

Om in aanmerking te komen voor registratie in het BHV-register, moet een BHV-instructeur voldoen aan een aantal eisen. Eén daarvan is dat hij / zij zich moet herkennen in het profiel voor een BHV-instructeur én voldoet aan de competenties die daarin beschreven staan.

Uiteraard moet de BHV-instructeur vakinhoudelijk bekwaam zijn; dat wil zeggen dat hij / zij gevorderde kennis en kunde heeft binnen het volledige vakgebied BedrijfsHulpVerlening of een deel daarvan. Daarbij moet hij / zij vakdidactisch bekwaam zijn. Hij / zij moet immers zowel de praktische als de theoretische leerstof op verantwoorde wijze kunnen overbrengen op zijn / haar cursisten. Ten slotte worden enkele pedagogische bekwaamheden gevraagd: hij / zij kan groepen volwassen cursisten begeleiden en weet een veilige en effectieve leeromgeving te creëeren. Daardoor kunnen cursisten zich ontwikkelen tot bedrijfshulpverleners die zich verantwoordelijk voelen voor en betrokken zijn bij de daadwerkelijke bedrijfshulpverlening binnen een bedrijf, instelling of organisatie.

De competenties waaraan een gecertificeerde BHV-instructeur moet voldoen, zijn beschreven in het profiel, dat daardoor de basis vormt voor de kwaliteit van de instructeurs die staan ingeschreven in het BHV-register.

Klik hier om het profiel te bekijken.

Klik hier om de vereiste competenties te bekijken.


Kennis en opfrisdagen BHVregister in november en december

01-07-2018

Het BHVregister organiseert kennis- en opfrisdagen voor de geregistreerde instructeurs. De dagen worden georganiseerd bij de opleiders welke vertegenwoordigd zijn in commissie 2 van het BHVregister. De opleiders zitten door het hele land, hierdoor is er altijd een locatie bij u in de buurt.

Het doel van de georganiseerde dagen is voor u, als geregistreerde instructeur, het verrijken van uw kennis. Dit doet u door in gesprek te gaan met collega’s, maar ook door de informatieverstrekkingen en workshops welke georganiseerd worden.

Op de kennis- en opfrisdagen wordt u om 17:00uur ontvangen, waarbij u een hapje kunt eten. Het programma zal om 18:00uur starten en eindigt om 21:00uur.

Na de zomer ontvangen alle geregistreerde instructeurs een persoonlijke uitnodiging met hierin data en bijbehorende programma’s.


Oprichting branchevereniging bedrijfshulpverlening Nederland

01-07-2018

Diverse sprekers en workshops hebben geleid tot een succesvolle eerste verkenningsbijeenkomst met betrekking tot de oprichting van een onafhankelijke branchevereniging voor opleiders in bedrijfshulpverlening (NVBH). De bijeenkomst die op donderdag 27 juni in Hotel Mennorode Elspeet plaatsvond, werd begeleid door voorzitter Yvonne van Gog, Veiligheidskundige bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De bijeenkomst stond in het teken van het in kaart brengen van wensen en randvoorwaarden voor de oprichting. Bhv-opleiders zijn van mening dat een branchevereniging noodzakelijk is voor de positionering van de kwaliteit omtrent de dienstverlening. Daarnaast is het essentieel dat de belangen van de opleiders worden behartigd, aldus de aanwezige opleiders.

Persbericht: RITA VERDONK VOORZITTER STICHTING BHV REGISTER

Bergschenhoek: Op woensdag 24 januari  2018 heeft ex politica Rita Verdonk op de Facility beurs in Utrecht de Stichting BHV Register geïntroduceerd. Deze stichting zal onafhankelijk de registratie gaan beheren van instructeurs die actief zijn in de bedrijfshulpverlening (BHV).

Instructeurs kunnen zich registreren als zij voldoen aan de gestelde opleidingseisen en in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het register is onafhankelijk en biedt de mogelijkheid voor belanghebbenden om te controleren op basis competenties en betrouwbaarheid.

In de BHV branche is niets geregeld, er zijn wel meerdere registers beschikbaar, maar niet onafhankelijk of openbaar. Dit is volgens de stichting een gebrek aan transparantie die je in deze branche wel mag verwachten.

De stichting bestaat uit een onafhankelijk bestuur en wordt geadviseerd door 2 commissies vanuit de branche bedrijfshulpverlening.

Naast registratie zal de stichting zich ook gaan inzetten voor verdere professionalisering en belangenbehartiging van de BHV branche.