Klachten.

Naar register

Heeft u een klacht, constateert u onrechtmatigheid of misbruik van het register, dan kunt u dit via onderstaand formulier melden aan het bestuur.