Profiel.

Naar register

Aangesloten bij

Over het profiel van BHV-instructeurs mag geen enkele twijfel bestaan. Zij zijn het fundament van goede bedrijfshulpverlening.

Een goede BHV-instructeur:

  • Heeft een geschikt profiel en voldoet aan minimaal een van de basiscompetenties 1) Eerste Hulp 2) Brandbestrijding 3) Ontruiming en communicatie
  • Beschikt aantoonbaar over de daarbij geaccepteerde certificaten/diploma’s
  • Heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • U heeft de mogelijkheid om extra gerelateerde competenties aan uw registratie toe te voegen.

Klik hier om het volledige profiel te bekijken
Klik hier voor een overzicht van de geaccepteerde certificaten/diploma’s per competentie