Kosten.

Naar register

Aangesloten bij

Het BHVregister heeft geen winstoogmerk en houdt de kosten zo laag mogelijk.

Eenmalige registratie:  € 25,00
Jaarlijkse bijdrage         € 50,00

Optie :  Pas geregistreerd instructeur.            5,00
              4 x p/jr Blad Hulpvaardig. incl App.   12,50

De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

De factuur komt op naam/adres van de instructeur. Eventuele declaraties bij opdrachtgever of werkgever regelt u zelf.