Competenties.

Naar register

Aangesloten bij

Profiel BHV-instructeur

De eisen en competenties waaraan een gecertificeerde BHV-instructeur moet voldoen, zijn beschreven in het profiel. Dit vormt de basis voor de kwaliteit van de instructeurs die staan ingeschreven in het register.

Klik hier om het profiel te bekijken. Klik hier om competenties te bekijken.

Verder moeten zij aantoonbaar beschikken over certificaten/diploma’s die worden geaccepteerd door het Bestuur van het BHVregister. In onderstaande tabel worden de certificaten/diploma’s weergegeven die worden geaccepteerd door het Bestuur van het BHVregister. Wanneer een instructeur beschikt over certificaten/diploma’s die inhoudelijk gelijk zijn aan de genoemde certificaten/diploma’s, beoordeeld het bestuur of het betreffende certificaat/diploma wordt geaccepteerd. De geldigheid van certificaten en diploma’s worden jaarlijks getoetst.

Competenties 2020
Geldigheid van diploma/certificaat kunnen verschillen.

Diploma/Certificaat

   
Brand, ontruiming en communicatie Instructeur (IFV) (NBBE)
  Instructeur BHV Brand & Ontruiming (NIBHV)
  Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie (NIKTA)
  Instructeur Brand & Ontruiming (Kiwa)
  Instructeur Brand & Ontruiming (NVB)
  Instructeur Brand & Plaatselijk Incidentmanagement (CIBOT)
  Instructeur Emergency First Response (EFR)
   
Levensreddend handelen Instructeur Eerste Hulp (Erkende kruisvereningen NL)
  Instructeur Eerste Hulp (Kiwa)
  Instructeur AED/BLS/PBLS (NRR)
  Instructeur EH (NIBHV)
  Instructeur SEH (NVB)
  Instructeur Acuta Zorg (NIKTA)
  Instructeur  Emergency First Response (EFR)
  Instructeur BLS (CIBOT)
   
EHBO Instructeur Eerste Hulp (Erkende kruisvereningen NL)
  Instructeur Eerste Hulp aan Kinderen (Erkende kruisvereningen NL)
 

Instructeur EHBO (CIBOT)

   
Reanimatie  AED/BLS          (NRR)Ned Reanimatie Raad
  Instructeur     AED PBLS        (NRR)Ned Reanimatie Raad
 

Instructeur     AED/BLS          Rode Kruis

 

Instructeur     AED/BLS          (NRS)Ned.Reanimatie Stichting

   
Veiligheid competenties   Instructeur Beheerder Brand meld Installaties
  Instructeur Gevaarlijke Stoffen
 

Instructeur Hoofd BHV

 

Instructeur Ploegleider

 

Instructeur Preventiemedewerker

 

Instructeur Stop de Bloeding

 

Instructeur VCA

 

Instructeur Acute zorg Alcohol en Drugs

 

Instructeur Lotus

Competenties 2019

Diploma/Certificaat

   
Brand, ontruiming en communicatie Instructeur (IFV) (NBBE)
  Instructeur BHV Brand & Ontruiming (NIBHV)
  Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie (NIKTA)
  Instructeur Brand & Ontruiming (Kiwa)
  Instructeur Brand & Ontruiming (NVB)
  Instructeur Brand & Plaatselijk Incidentmanagement (CIBOT)
   
Levensreddend handelen Instructeur Eerste Hulp (Erkende kruisvereningen NL)
  Instructeur Eerste Hulp (Kiwa)
  Instructeur AED/BLS/PBLS (NRR)
  Instructeur EH (NIBHV)
  Instructeur SEH (NVB)
  Instructeur Acuta Zorg (NIKTA)
  Instructeur BLS (CIBOT)
   
EHBO Instructeur Eerste Hulp (Erkende kruisvereningen NL)
  Instructeur Eerste Hulp aan Kinderen (Erkende kruisvereningen NL)
  Instructeur EHBO (CIBOT)