Instructeur.

Naar register

Aangesloten bij

Opdrachtgevers en cursisten zullen in toenemende mate vragen om zekerheid en betrouwbaarheid. Door registratie in het BHVregister kunnen opdrachtgevers en cursisten meteen zien wie u bent en dat u voldoet aan de gestelde eisen en competenties als BHV instructeur. U onderscheid zich ten opzichte van niet geregistreerde instructeurs Duidelijk en transparant en eigenlijk heel logisch. Naast registratie zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur van de Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland BVBN. Hiermee worden de belangen van de geregistreerde instructeurs collectief behartigd en houden we u op de hoogte van ontwikkelingen in de Veiligheid Branche. 

Waarom Registreren? 

  • U bent transparant en zichtbaar met competenties, ervaring en VOG.
  • Collectieve belangenbehartiging voor instructeurs in de BHV branche .
  • Onderscheidend t.o. van niet geregistreerde instructeurs
  • U wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen 
  • Kennisdeling en ondersteuning.
  • U ontvangt 4x per jaar het blad hulpvaardig; = Optioneel.
  • U bent benaderbaar voor potentiële opdrachtgevers.
  • Workshops.
Klik hier voor inschrijving

Voldoet u aan de eisen gesteld door het BHVregister dan kunt u via een beveiligde verbinding uw certificaten/diploma’s en VOG verklaring uploaden naar ons secretariaat. Na controle maken wij u zichtbaar in het register en ontvangt u de legitimatie pas voor 2020/2021 U kunt zich via deze pagina inschrijven en uw competenties en VOG verklaring uploaden. Uploaden is alleen mogelijk bij uw 1e registratie. Wijzigingen of aanvullingen kunt u per mail aan het secretariaat of per post aanleveren. Vergeet u niet uw instructeursnummer te vermelden.

Klik hier voor voorbeeld registratie