Profiel BHV-instructeur

De eisen en competenties waaraan een gecertificeerde BHV-instructeur moet voldoen, zijn beschreven in het profiel. Dit vormt de basis voor de kwaliteit van de instructeurs die staan ingeschreven in het register.

Klik hier om het profiel te bekijken. Klik hier om competenties te bekijken.

Verder moeten zij aantoonbaar beschikken over certificaten/diploma’s die worden geaccepteerd door het Bestuur van het BHVregister. In onderstaande tabel worden de certificaten/diploma's weergegeven die worden geaccepteerd door het Bestuur van het BHVregister. Wanneer een instructeur beschikt over certificaten/diploma's die inhoudelijk gelijk zijn aan de genoemde certificaten/diploma's, beoordeeld het bestuur of het betreffende certificaat/diploma wordt geaccepteerd. De geldigheid van certificaten en diploma's worden jaarlijks getoetst.

Competenties 2019

Brand, ontruiming en communicatie

Levensreddend handelen

EHBO

Diploma/Certificaat

Instructeur (IFV) (NBBE)

Instructeur BHV Brand & Ontruiming (NIBHV)

Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie (NIKTA)

Instructeur Brand & Ontruiming (Kiwa)

Instructeur Brand & Ontruiming (NVB)

Instructeur Brand & Plaatselijk Incidentmanagement (CIBOT)

Instructeur Eerste Hulp (Erkende kruisvereningen NL)

Instructeur Eerste Hulp (Kiwa)

Instructeur AED/BLS/PBLS (NRR)

Instructeur EH (NIBHV)

Instructeur SEH (NVB)

Instructeur Acuta Zorg (NIKTA)

Instructeur BLS (CIBOT)

Instructeur Eerste Hulp (Erkende kruisvereningen NL)

Instructeur Eerste Hulp aan Kinderen (Erkende kruisvereningen NL)

Instructeur EHBO (CIBOT)