Algemene voorwaarden.

Naar register

Vanaf ­25 ­mei ­2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: de AVG) van kracht. Bij het BHVregister hechten wij veel waarde aan privacy en transparantie. Lees meer over de AVG en privacy op de pagina: privacyverklaring.

  • Aanmelden voor het register is alleen mogelijk via het aanmeldformulier of de website.
  • Na ontvangst van uw aanmeldformulier plus diploma’s /certificaten en VOG verklaring ontvangt u een bevestiging van wel of geen acceptatie.
  • Bij een afwijzing worden uw gegevens vernietigd of geretourneerd.
  • Het bestuur heeft het recht om inschrijvingen te weigeren.
  • Na registratie in het register en nadat wij de bijdrage van u hebben ontvangen, sturen wij u uw legitimatiepas toe.
  • Het inschrijfgeld is een eenmalige bijdrage in de administratiekosten. Wanneer een inschrijving niet wordt verlengd en er opnieuw wordt ingeschreven, zullen deze kosten opnieuw in rekening worden gebracht.
  • Bij tussentijdse verwijdering uit het register heeft u geen recht op restitutie van de jaarlijkse bijdrage.