Alle in het BHVregister geregistreerde instructeurs dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verstrekt door het ministerie van Justitie. 

Deze kunt u aanvragen via uw werkgever of opdrachtgever. Dit kan digitaal of via de gemeente van uw woonplaats. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen. U kunt als ZZP'er/instructeur ook uw VOG aanvragen via het BHVregister.

Klik hier om een VOG verklaring via het BHVregister aan te vragen. Wij verzorgen een aangepast aanvraagformulier. 

 

Voor het BHVregister is de geldigheid van de VOG drie jaar na afgiftedatum.