Waarom een BHVregister?

Op dit moment is het checken van een diploma en/of certificaat van een BHV instructeur alleen mogelijk bij de instantie/organisatie waar de opleiding bij gevolgd is. De onafhankelijke Stichting BHVregister wil een Register zijn waar alle diploma’s/certificaten die zijn verstrekt staan geregistreerd. Dit versterkt de transparantie binnen de sector en vermindert de administratieve lasten voor zowel de instructeurs als de bedrijven.

Het NIBHV, Rode Kruis, Nikta etc. hebben allen toch ook een register? Waarom dan een BHVregister?

Er zijn meerdere opleiders met eigen registers. Zij registreren alleen hun eigen leden of instructeurs. Het BHVregister registreert alle instructeurs welke aan de door het bestuur bepaalde competenties en voorwaarden voldoen.

Op welke competenties wordt door het BHVregister gechecked?

-Brand, ontruiming en communicatie

-Levensreddend handelen

– Eerste Hulp Bij Ongelukken

Waarom moet ik een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben om te worden geregistreerd?

Overheid, Kinderdagverblijven en zorginstellingen eisen dat instructeurs in het bezit zijn van deze verklaring. Deze eis zal komende jaren alleen maar toenemen.

Ik heb een VOG met een andere rubriek dan educatie. Is deze dan ook geldig?

Ja, tot en met drie jaar na afgiftedatum.

Ik heb meer certificaten, diploma’s dan geëist wordt door het BHVregister. Kan ik mij daarvoor ook registeren?

Nee, het BHVregister houdt het voorlopig bij de basis competenties en de VOG.

Ik heb alleen de competentie Levensreddend handelen. Kom ik dan wel in het BHVregister?

Ja, alleen voor deze competentie.

Kan ik tussentijds mijn competentie wijzigen?

Ja, U kunt altijd uw certificaten/diploma’s uploaden. Uw registratie en uw pas worden dan aangepast.

Mag ik het logo van BHVregister gebruiken?

Ja, indien u geregistreerd staat als instructeur.

Als opleider indien u gebruik maakt van geregistreerde instructeurs.

Ik heb geen VOG, kan ik deze via het BHVregister aanvragen?

Ja, wij verzorgen voor u een aanvraagformulier voor Justis.

Mijn VOG heeft geen einddatum.

Dat klopt, de VOG is een momentopname. Voor het register hanteren wij een geldigheidstermijn van drie jaar. Hierna dient u een nieuwe VOG aan te vragen.

Ik wil me inschrijven maar kom niet verder dan pagina 1.

Wij adivsieren u een andere browser te gebruiken, bijvoorbeeld Google Chrome.

Welke IFV diploma’s worden geregistreerd in het BHVregister?

Uitsluitend de instructeursdiploma’s en eventueel bijbehorende specialismen (gevaarlijke stoffen, ademlucht, etc.) Onderliggende IFV diploma’s zijn niet relevant voor het register.

Mijn diploma/certificaat heeft geen einddatum, waardoor ik geldig tot niet kan aangeven bij mijn inschrijving.

Hiervoor wordt op dit moment twee jaar aangehouden als einddatum voor het register. Het bestuur heeft hiervoor een advies gevraagd aan de adviserende commissies hoe hier mee om te gaan.

Kan ik mijn factuur door werkgever of opdrachtgever laten betalen?

Dit is niet mogelijk. De factuur is op uw eigen naam en wordt naar uw adres gemaild. U draagt zelf de zorg voor de betaling. In dit geval dient u zelf de factuur te declareren bij uw opdrachtgever of werkgever.

Kan ik diploma’s of certificaten na mijn inschrijving nasturen? 

Dit is mogelijk, dit doet u door deze te mailen naar: secretariaat@bhvregister.nl met als bijlage uw diploma(‘s) of certifica(a)t(en). Wij zullen uw registratie dan aanpassen.