Waarom een BHVregister?
Stichting BHVregister is ontstaan vanuit de branche, omdat het in de praktijk moeilijk was om onafhankelijk te checken of een instructeur voldoet aan de basiscompetenties. Vooral de term ‘gelijkwaardig’ (mbt opleidingsinstituut of certificering) in aanbestedingen en offerte-aanvragen gaf veel verwarring. Eenduidige regisitratie van gekwalificeerde instructeurs en hun diploma’s/certificaten brengt hier verandering in. Dit versterkt transparantie binnen de branche en vermindert administratieve lasten voor instructeurs, opleiders en bedrijven.

Het NIBHV, Rode Kruis, Nikta etc. hebben toch ook een register? Wat vult dit register aan?
Er zijn meerdere opleiders met eigen registers. Zij registreren alleen hun eigen leden of instructeurs. Deze registers zijn niet onafhankelijk en niet openbaar. Een gezamenlijk, onafhankelijk en voor iedereen toegankelijk BHVregister voorkomt versnippering en brengt kwaliteit op één plek samen. De stichting controleert de eisen voor instructeurs, die certificerende organisaties hebben vastgelegd.

Waarom een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) om te kunnen registreren?
Overheid, kinderdagverblijven en zorginstellingen eisen dat instructeurs in het bezit zijn van deze verklaring. Deze eis zal komende jaren alleen maar toenemen. Voor het register hanteren wij een geldigheidstermijn van drie jaar. Hierna vraagt u een nieuwe VOG aan. Voor ZZP’ers kunnen wij een aanvraagformulier regelen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Is een VOG met een andere rubriek dan educatie ook geldig?
Ja, tot en met drie jaar na afgiftedatum.

Welke competenties checkt het BHVregister?
-Eerste Hulp
-brandbestrijding
-ontruiming en communicatie

Ik heb meer certificaten/diploma’s dan vereist. Kan ik mij daarvoor ook registeren?
Nee, het BHVregister houdt het voorlopig bij de drie basiscompetenties en de VOG.

Kan ik tussentijds mijn competentie wijzigen? En nieuwe diploma’s/certificaten registreren?
Jazeker. U kunt deze zelf mailen (als bijlage) naar: secretariaat@bhvregister.nl Dan passen wij uw registratie en instructeurspas aan.

Welke IFV diploma’s worden geregistreerd in het BHVregister?
Uitsluitend de instructeursdiploma’s en eventueel bijbehorende specialismen (gevaarlijke stoffen, ademlucht, etc.) Onderliggende IFV diploma’s zijn niet relevant voor het register.

Mijn diploma/certificaat heeft geen einddatum, hoe geef ik geldigheid aan bij inschrijving?
Op dit moment hanteren we twee jaar als einddatum.

Mag ik het logo van het BHVregister gebruiken?
Ja. Dit mogen alle instructeurs die bij ons staan geregistreerd en opleiders die met hen werken.

Wat doet het BHVregister met het verzameld geld
De Stichting heeft geen winstdoel. Naast het continu verbeteren van de automatisering en beheer worden bijdragen gebruikt voor promotie van het register. Ook organiseert het register jaarlijks workshops en bijeenkomsten voor geregistreerde instructeurs.