Wat betekent BHVregister voor u als opleidingsbedrijf

Klanten vragen met regelmaat naar de competenties en betrouwbaarheid van instructeurs. Door het register kan de klant/cursist dit zelf controleren. Het is objectief en onafhankelijk.

De stichting BHV register zal zich inspannen voor verdere ontwikkeling en professionalisering van de bedrijfs- en basishulpverlening.

Als BHV opleider kunt u zich in de markt extra profileren door te werken met in het register vermelde instructeurs.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor het overzicht van de aangesloten opleiders.