Kennis en opfrisdagen BHVregister in november en december

01-07-2018

Het BHVregister organiseert kennis- en opfrisdagen voor de geregistreerde instructeurs. De dagen worden georganiseerd bij de opleiders welke vertegenwoordigd zijn in commissie 2 van het BHVregister. De opleiders zitten door het hele land, hierdoor is er altijd een locatie bij u in de buurt.

Het doel van de georganiseerde dagen is voor u, als geregistreerde instructeur, het verrijken van uw kennis. Dit doet u door in gesprek te gaan met collega’s, maar ook door de informatieverstrekkingen en workshops welke georganiseerd worden.

Op de kennis- en opfrisdagen wordt u om 17:00uur ontvangen, waarbij u een hapje kunt eten. Het programma zal om 18:00uur starten en eindigt om 21:00uur.

Na de zomer ontvangen alle geregistreerde instructeurs een persoonlijke uitnodiging met hierin data en bijbehorende programma’s.

Oprichting branchevereniging bedrijfshulpverlening Nederland

01-07-2018

Diverse sprekers en workshops hebben geleid tot een succesvolle eerste verkenningsbijeenkomst met betrekking tot de oprichting van een onafhankelijke branchevereniging voor opleiders in bedrijfshulpverlening (NVBH). De bijeenkomst die op donderdag 27 juni in Hotel Mennorode Elspeet plaatsvond, werd begeleid door voorzitter Yvonne van Gog, Veiligheidskundige bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De bijeenkomst stond in het teken van het in kaart brengen van wensen en randvoorwaarden voor de oprichting. Bhv-opleiders zijn van mening dat een branchevereniging noodzakelijk is voor de positionering van de kwaliteit omtrent de dienstverlening. Daarnaast is het essentieel dat de belangen van de opleiders worden behartigd, aldus de aanwezige opleiders.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Thank you for subscribing.

Archief

Persbericht: RITA VERDONK VOORZITTER STICHTING BHV REGISTER

Bergschenhoek: Op woensdag 24 januari  2018 heeft ex politica Rita Verdonk op de Facility beurs in Utrecht de Stichting BHV Register geïntroduceerd. Deze stichting zal onafhankelijk de registratie gaan beheren van instructeurs die actief zijn in de bedrijfshulpverlening (BHV).

Instructeurs kunnen zich registreren als zij voldoen aan de gestelde opleidingseisen en in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het register is onafhankelijk en biedt de mogelijkheid voor belanghebbenden om te controleren op basis competenties en betrouwbaarheid.

In de BHV branche is niets geregeld, er zijn wel meerdere registers beschikbaar, maar niet onafhankelijk of openbaar. Dit is volgens de stichting een gebrek aan transparantie die je in deze branche wel mag verwachten.

De stichting bestaat uit een onafhankelijk bestuur en wordt geadviseerd door 2 commissies vanuit de branche bedrijfshulpverlening.

Naast registratie zal de stichting zich ook gaan inzetten voor verdere professionalisering en belangenbehartiging van de BHV branche.