Indien u voldoet aan de eisen van het BHVregister ontvangt u van ons een jaarlijkse instructeurspas.