Het BHVregister heeft geen winstoogmerk en tracht de kosten zo laag mogelijk te houden.
Naast registratie zal de stichting ook als onafhankelijk informatiekanaal dienen. Daarbij zal de stichting bijdragen aan professionalisering van de branche. 

Eenmalige Registratie  :    € 25,00
Jaarlijkse Bijdrage          :   €  50,00    Incl. Pas.

Bedragen zijn BTW vrijgesteld.