Het BHVregister heeft geen winstoogmerk en houdt de kosten zo laag mogelijk. Bij registratie ontvangt u een jaarlijkse instructeurspas.

Eenmalige registratie     € 25,00
Jaarlijkse bijdrage            € 50,00
De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

De factuur komt op naam/adres van de instructeur. Eventuele declaraties bij opdrachtgever of werkgever regelt u zelf.