Wat betekent BHVregister voor u

Stichting BHVregister registreert en controleert of de instructeur in het bezit is van de juiste opleidingen voor het verzorgen van de bhv-modules brand & ontruiming, levensreddend handelen, eerste hulp en reanimatie. Daarnaast dient een instructeur in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgegeven door het Ministerie van Justitie.