Wat betekent BHVregister voor u als instructeur

Als geregistreerd instructeur onderscheidt men zich van niet-geregistreerde instructeurs en zullen uw opdrachtgevers uiteindelijk gaan vragen om u zich te registreren om uw competenties en betrouwbaarheid aan te tonen. Door koppeling en/of controle van bestaande registers van instructeursopleidingen wordt u jaarlijks aan de eisen van het BHVregister getoetst en wordt uw registratie en instructeurspas wel of niet verlengd.

U kunt zich registreren voor de competenties brand & ontruiming, levensreddend handelen, reanimatie en EHBO. Bij eisen vindt u een overzicht van de actueel geaccepteerde opleidingen. Indien de opleiding niet staat vermeld, maar u wel kunt aantonen over de competenties te bezitten, kunt u een verzoek bij het bestuur indienen voor gelijkwaardigheid.

De stichting BHV register zal zich inspannen voor verdere ontwikkeling en professionalisering van de bedrijfs- en basishulpverlening.

Geregistreerde instructeurs kunnen blijven meedenken en doorontwikkelen van het register. Dit kan via landelijke, te organiseren, workshops en kennissessies.