Profiel BHV-instructeur

Om in aanmerking te komen voor registratie in het BHV-register, moet een BHV-instructeur voldoen aan een aantal eisen. Eén daarvan is dat hij / zij zich moet herkennen in het profiel voor een BHV-instructeur én voldoet aan de competenties die daarin beschreven staan.

Uiteraard moet de BHV-instructeur vakinhoudelijk bekwaam zijn; dat wil zeggen dat hij / zij gevorderde kennis en kunde heeft binnen het volledige vakgebied BedrijfsHulpVerlening of een deel daarvan. Daarbij moet hij / zij vakdidactisch bekwaam zijn. Hij / zij moet immers zowel de praktische als de theoretische leerstof op verantwoorde wijze kunnen overbrengen op zijn / haar cursisten. Ten slotte worden enkele pedagogische bekwaamheden gevraagd: hij / zij kan groepen volwassen cursisten begeleiden en weet een veilige en effectieve leeromgeving te creëeren. Daardoor kunnen cursisten zich ontwikkelen tot bedrijfshulpverleners die zich verantwoordelijk voelen voor en betrokken zijn bij de daadwerkelijke bedrijfshulpverlening binnen een bedrijf, instelling of organisatie.

De competenties waaraan een gecertificeerde BHV-instructeur moet voldoen, zijn beschreven in het profiel, dat daardoor de basis vormt voor de kwaliteit van de instructeurs die staan ingeschreven in het BHV-register.

Klik hier om het profiel te bekijken.

Verder moeten zij aantoonbaar beschikken over certificaten/diploma’s die worden geaccepteerd door het Bestuur van het BHVregister. In onderstaande tabel worden de certificaten/diploma's weergegeven die worden geaccepteerd door het Bestuur van het BHVregister. Wanneer een instructeur beschikt over certificaten/diploma's die inhoudelijk gelijk zijn aan de genoemde certificaten/diploma's, beoordeeld het bestuur of het betreffende certificaat/diploma wordt geaccepteerd. De geldigheid van certificaten en diploma's worden jaarlijks getoetst.

Competenties 2018

Brand, ontruiming en communicatie

Levensreddend handelen

EHBO

Diploma/Certificaat

Instructeur (IFV) (NBBE)

Instructeur BHV Brand & Ontruiming (NIBHV)

Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie (NIKTA)

Instructeur Brand & Ontruiming (Kiwa)

Instructeur Brand & Ontruiming (NVB)

Instructeur Eerste Hulp (Erkende kruisvereningen NL)

Instructeur Eerste Hulp (Kiwa)

Instructeur AED/BLS/PBLS (NRR)

Instructeur EH (NIBHV)

Instructeur SEH (NVB)

Instructeur Acuta Zorg (NIKTA)

Instructeur Eerste Hulp (Erkende kruisvereningen NL)

Instructeur Eerste Hulp aan Kinderen (Erkende kruisvereningen NL)