Aan instructeurs die zich willen registreren worden eisen en voorwaarden gesteld.
Zij moeten aantoonbaar beschikken over certificaten/diploma’s die worden geaccepteerd door het Bestuur van het BHVregister. In onderstaande tabel worden de certificaten/diploma's weergegeven die worden geaccepteerd door het Bestuur van het BHVregister. Wanneer een instructeur beschikt over certificaten/diploma's die inhoudelijk gelijk zijn aan de genoemde certificaten/diploma's, beoordeeld het bestuur of het betreffende certificaat/diploma wordt geaccepteerd. De geldigheid van certificaten en diploma's worden jaarlijks getoetst.

Competenties 2018

Brand, ontruiming en communicatie

Levensreddend handelen

EHBO

Diploma/Certificaat

Instructeur (IFV) (NBBE)

Instructeur BHV Brand & Ontruiming (NIBHV)

Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie (NIKTA)

Instructeur Brand & Ontruiming (Kiwa)

Instructeur Brand & Ontruiming (NVB)

Instructeur Eerste Hulp (Erkende kruisvereningen NL)

Instructeur AED/BLS/PBLS (NRR)

Instructeur EH (NIBHV)

Instructeur SEH (NVB)

Instructeur Acuta Zorg (NIKTA)

Instructeur Eerste Hulp (Erkende kruisvereningen NL)

Instructeur Eerste Hulp aan Kinderen (Erkende kruisvereningen NL)

Instructeur Acuta Zorg (NIKTA)