Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing.

Hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Het is niet toegestaan om een foto te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.