BHVregister

De Arbowet verplicht de werkgever bedrijfshulpverlening te regelen. Dat gebeurt door werknemers op te leiden zodat ze zelf georganiseerde hulp kunnen bieden in een organisatie/bedrijf. Nederland telt inmiddels zo’n 700.00 bedrijfshulpverleners.
Deze bhv-ers worden opgeleid en jaarlijks bijgeschoold door ca. 5000 bhv-instructeurs. De wetgever heeft de invulling van de lesstof en de vereiste competenties overgelaten aan de branche. Dit maakt het lastig om de betrouwbaarheid en kennis van deze bhv-instructeurs onafhankelijk te toetsen.

Een groot aantal bedrijven uit de bhv-branche wil hier verbetering in brengen door instructeurs die voldoen aan bepaalde eisen te registreren. Zij zien deze transparantie als een kwaliteitsimpuls voor de branche en hebben daarom de onafhankelijke stichting BHVregister opgericht.

De stichting bestaat uit een onafhankelijk bestuur dat wordt geadviseerd door twee commissies samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven die werkzaam zijn in de branche. Een derde commissie wordt op dit moment gevormd. (voor meer informatie zie onder “Over Ons/Commissies”). Het BHVregister registreert bhv-instructeurs die voldoen aan de, door het bestuur van de stichting gestelde basiseisen. Daarnaast dienen instructeurs in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). (Zie verder onder “Instructeurs/Eisen”).

Klant

Bert Stoelinga

“Jaarlijks zien wij veel  BHV instructeurs op onze locaties. Voorheen was het omslachtig en moeizaam om de competenties en betrouwbaarheid van een BHV instructeur te toetsen. Door het BHVregister hebben we een eenvoudige mogelijkheid om zowel vooraf als achteraf te checken of de instructeur aan de basis voorwaarden voldoet.”

Instructeur

Victor de Jong

Door mijn registratie in het BHVregister kunnen mijn opdrachtgevers en cursisten op eenvoudige wijze zien dat ik voldoe aan de eisen welke onafhankelijk zijn bepaald door de Stichting BHVregister. Mede door de verplichte Verklaring Omtrent Gedrag weet de opdrachtgever wie hij/zij in huis haalt. Door middel van deze registratie en de instructeurspas kan ik mij legitimeren bij mijn opdrachtgevers.

Opleider

Eefje Peters

“Wij werken als BHV opleidingsbedrijf met zowel instructeurs in vaste dienst als met een groot aantal ZZP’ers.  Het BHVregister maakt het voor ons en onze klant makkelijk om te controleren of een instructeur voldoet aan de vooraf bepaalde competenties en eisen. Mede door de stichting is het voor alle partijen duidelijk wat en waar een BHV instructeur aan moet voldoen en wat we mogen verwachten.”